Våre eksperter Jan Fougner, Stephan L. Jervell og Ellen Røyneberg skal drøfte innholdet i forskriftene og gjennomgå følgende temaer:

Overordnet om tiltakspakken:

 • Hvilken betydning har pakken for den økonomiske krise Norge nå befinner seg i?
 • Er insentivene gode, eller vil pakken gi uheldige sideeffekter?
 • Er den norske pakken like god som den danske?

Vilkårene for å få kompensasjon:

 • Hvilke virksomheter kan kreve tilskudd?
 • Hvilke virksomheter faller utenfor?
 • Hvilke terskler etablerer ordningen?
 • Hvilke utgifter kan din bedrift få tilskudd til?
 • Hvor stort vil tilskuddet være?
 • Hva med selskaper som har mange ulike «bedrifter»- får de mer?

Saksbehandling og kontroll:

 • Hvordan søker bedriften om tilskudd?
 • Er det fare for juks?
 • Hva er konsekvensene av feil og juks?

Meld deg på i dag for å sikre deg plass.