Den 5. september er det duket for årets seminar, hvor våre internprisingseksperter igjen vil gå i dybden på årets utvalgte tema – konserninterne avtaler. Vi tar for oss de mange praktiske spørsmålene man støter på under arbeidet med å utarbeide og implementere avtaleverket, og gir deg konkrete tips til hvordan avtalene i ditt konsern kan utarbeides og forbedres.

Program for dagen:

Kl. 08:30 – 09:00       Frokost

Kl. 09:00 – 10:15          Bolk 1 – Hva bør man tenke på før man begynner å skrive?

 • Bør det være skriftlig avtale?
  Vi går blant annet inn på rettslige krav, verdien av tidsnære bevis, forholdet til TP-dokumentasjonen
  og strategiske fordeler med å ha en skriftlig avtale
 • Drivere ved avtaleutformingen:
  Pedagogiske hensyn, betydningen av avtalerettslige tolkningsprinsipper, tilpasning til partenes faktiske opptreden og kommersielle realiteter, behovet for å avtaleregulere alle vesentlige transaksjoner
 • Avtaleutforming – generelle spørsmål
  Uavhengige avtaler – inspirasjon eller tvangstrøye? Avtalens omfang. Graden av avtalefrihet. Hvem skal forfatte avtalen, og hvem bør gi input?

Kl. 10:15 – 10:30             Pause

Kl. 10:30 – 11:30             Bolk 2 – Hvilke avtalevilkår er skattemyndighetene opptatt av?

 • Vi går inn på et utvalg av avtalebestemmelser som erfaringsmessig får vesentlig betydning når skattekontoret kommer på besøk, herunder hva som bør reguleres og hvordan

Kl. 11:30 – 12:00              Lunsj

Kl. 12:00 – 13:15              Bolk 3 – Avtalens livsløp fra signering

 • Saksbehandling i selskapsorganer
 • Undertegning og ikrafttredelse: Smidige signeringsprosesser, forholdet mellom signerings- og virkningspunkt
 • Oppfølging og etterlevelse av avtalen
 • Novasjoner og andre overføringer som fokusområde for skattemyndighetene
 • Reforhandling og oppdatering

Seminaret koster kr. 3450 og vil bli fakturert etter at påmeldingsfristen har gått ut. Vi gjør derfor oppmerksom på at påmeldingen blir bindende to uker før seminardatoen. For å legge til rette for mest mulig åpne diskusjoner, er vårt Transfer Pricing Forum forbeholdt representanter fra næringslivet, herunder ansatte i økonomiavdelinger, juridiske avdelinger, skatteavdelinger og andre enheter som arbeider med skattespørsmål og internprising