Like før jul endret Finansdepartementet forskriften for den nye rentebegrensningsregelen – med (tilbakevirkende) kraft for hele inntektsåret 2019. Vi vil på seminaret gjennomgå hovedelementene i rentebegrensningsregelen og forskriftsendringene. Fokus vil være vilkårene for når fradragsretten vil begrenses, og nærmere om konsekvenser av regelendringene. Hovedformålet med seminaret er å bidra til en effektiv vurdering av om rentebegrensningsreglene treffer ditt konsern i forbindelse med innlevering av skattemeldingen for inntektsåret 2019, samt diskutere muligheter for tilpasninger for inntektsåret 2020 og fremover.

Frokost serveres fra 08.00 – 08.30,
Foredrag fra 08.30 – 09.30.

Velkommen til seminar!