Mange virksomheter ser seg nå nødt til å planlegge for lavere aktivitetsnivå på sikt. Nedbemanning forventes å avløse permittering som et uunngåelig tiltak i en rekke bedrifter. Andre har unngått permitteringer, men rammes likevel av en mer langsiktig nedtur. Eli Aasheim og Christel Søreide, partnere og advokater i Wiersholm, har gjennom en årrekke jobbet tett med virksomheter under nedbemanningsprosesser og deler sine beste råd for planlegging og gjennomføring av nedbemanningsprosesser, herunder hvordan arbeidsgivere kan møte økte krav til kommunikasjon, dokumentasjon og etterprøvbarhet.

Velkommen til et praktisk 30 minutters webinar onsdag 20. mai kl. 10.30-11.00. I Wiersholms webinar-løsning er det mulig å være anonym for andre deltakere hvis man ønsker det.