Lær av de beste. Ved å delta på Wiersholms kurs og manuduksjoner får du faglig inspirasjon i pensumrelaterte temaer gjennom foredrag og veiledning fra noen av Norges fremste advokater innen fagfeltet.

Torsdag 30. april avholder Odin Breidvik og Anne Gøril Brørs manuduksjon i sivilprosess. Manuduksjonen holdes som et webinar.