Wiersholm har gleden av å invitere til frokostseminaret «Sanksjoner og eksportkontroll i 2020». Seminaret vil avholdes sammen med representanter fra Utenriksdepartementet ved Rettsavdelingen og Seksjon for Eksportkontroll.

Utenriksdepartementet vil gjennomgå regelverket i korte trekk, herunder «catch all»-bestemmelsen i eksportkontrollforskriften. Departementet vil også snakke om sanksjonene mot Iran i lys av dagens situasjon, samt myndighetenes forventninger til næringslivet i 2020. Wiersholm vil gjennomgå de viktigste punktene i et compliance program knyttet til sanksjoner og eksportkontroll for norske aktører. Avslutningsvis vil det åpnes for Q&A hvor både Utenriksdepartementet og Wiersholm besvarer spørsmål.

(SEMINARET ER UTSATT INNTIL VIDERE)