Mange virksomheter har hatt utfordringer ved bruk av konkurranseklausuler etter at de nye reglene trådte i kraft for fire år siden. Må gamle avtaler fornyes for å kunne gjøres gjeldende? Hva skal til for å oppfylle kravene til redegjørelse? Hva skjer hvis redegjørelse glemmes? Hvordan brukes egentlig kompensasjonsreglene i praksis, for eksempel der det ikke er avtalt noe tak eller avkortning for annen inntekt? Og trenger ansatte aksjonærer som har konkurranseklausul i aksjonæravtalen tilsvarende bestemmelser i arbeidsavtalen?

Wiersholms advokater Christel Søreide og Ellen Røyneberg inviterer til frokostseminar hvor fokuset er praktiske spørsmål knyttet til innføring og bruk av konkurranseklausulene.

Frokost serveres fra kl. 08:30 – 09.00

Velkommen!