Du er leder eller jobber med HR og har mottatt et varsel fra en ansatt. Hva gjør du? Vi inviterer til digital workshop med praktiske råd til arbeidsgivere for god håndtering av varsler. Workshopen organiseres som et webinar og ledes av partner Jan Fougner og advokatene Siri Falch-Olsen og Helena Karoline Lie Norum fra vårt arbeidsrettsteam.

Agenda for workshopen:

 • Hvilke krav stilles til arbeidsgivers håndtering av varslingssaker?
 • Typiske dilemmaer
  • Må alle varsler undersøkes?
  • Tilgang til informasjon – hvem kan få vite hva?
  • Hvilke rettigheter har den det varsles mot?
  • Har varsler krav på anonymitet?
 • Praktiske tips til håndteringen