Kompensasjonsordning.no har nå åpnet for søknader, og forskriften er på plass. Skatteetaten har mottatt flere tusen søknader fra bedrifter som søker om støtte for å få dekket en del av sine faste kostnader.

Wiersholm inviterer til et nytt webinar om kompensasjonsordningen for næringslivet. Før ordningen åpnet, holdt vi et webinar om betydningen av ordningen og vilkårene for å få kompensasjon. Nå følger våre eksperter Jan FougnerStephan L. Jervell og Ellen Røyneberg opp med et webinar hvor vi skal drøfte innholdet i forskriftene og erfaringene med reglene så langt.

Til webinaret ønsker vi innspill fra dere om erfaringer med reglene og spørsmål som har dukket opp de siste dagene. Hvordan opplever dere den elektroniske løsningen? Opplever dere at ordningen dekker deres behov? Hvilke spørsmål har dukket opp i forbindelse med selve søknaden? Send gjerne spørsmål og innspill til diskusjonen til advokat Ellen Røyneberg på epost eroe@wiersholm.no.

Det er en maksgrense på 500 deltakere på dette webinaret. Det er naturligvis stor interesse for temaet, så sikre deg plass ved å melde deg på nå.